ماشینکاری با التراسونیک یا Ultrasonic Machining یک فرایند ماشینکاری غیر تماسی است که در آن از امواج فراصوتی برای حذف مواد از قطعات استفاده می‌شود. در این فرایند، قطعه‌ای از مواد سخت مانند سرامیک، فلزات سخت و آلیاژهای سخت به یک مایع سرباره‌زا قرار می‌گیرد. سپس امواج فراصوتی به مایع اعمال می‌شود که باعث ایجاد ارتعاشات در قطعه می‌شود. این ارتعاشات باعث شکستن بین مولکولی مواد قطعه می‌شود و مواد از قطعه حذف می‌شوند. این روش برای ماشینکاری مواد سخت و شکننده مانند سرامیک، فلزات سخت و آلیاژهای سخت بسیار موثر است. این روش به دلیل عدم تماس بین ابزار و قطعه، امکان ماشینکاری قطعات با شکل‌های پیچیده و دقت بالا را فراهم می‌کند. همچنین، این روش برای تولید قطعات با سطحی صاف و بدون خطوط ماشینکاری مناسب است. از این روش در صنایع مختلفی مانند صنایع الکترونیکی، صنایع هوافضا، صنایع پزشکی و صنایع خودروسازی استفاده می‌شود.

ماشینکاری با التراسونیک