تجهیزات التراسونیک برای تولید ماسک‌های محافظ

در‌این دوران بی‌سابقه، موضوعاتی مانند حفاظت و‌ایمنی بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

گروه فناوری پرشین التراسونیک به طور فعال با تنگناهای عمومی‌مقابله کرده و سهم خود را در‌این زمینه‌ایفا می‌کند. در تولید ماسک‌های تنفسی یکبار مصرف و لباس‌های محافظ، فناوری جوش التراسونیک برای اتصال الیاف غیر بافته استفاده می‌شود.

ما راه حل‌هایی را تهیه کرده‌ایم که در کوتاه مدت در دسترس هستند تا ما را قادر به تولید ماسک‌های محافظ، به ویژه در مقادیر کوچک و متوسط ​​کنند.

WhatsApp Image 2021-09-14 at 4.26.50 AM
IMG_20201007_141825_936
WhatsApp Image 2021-09-14 at 4.23.48 AM