شکل دهی با التراسونیک یا Ultrasonic Forming یک فرایند تولید پیچیده است که در آن از امواج فراصوتی برای شکل دادن قطعات استفاده می‌شود. در این فرایند، قطعه‌ای از فلز یا آلیاژ به یک قالب داده شده قرار می‌گیرد و سپس امواج فراصوتی به قطعه اعمال می‌شود. این امواج فراصوتی باعث ایجاد ارتعاشات در قطعه می‌شوند که باعث تغییر شکل قطعه و تطابق آن با شکل قالب می‌شود. این روش برای تولید قطعات پیچیده و با دقت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال، در صنایع خودروسازی از این روش برای تولید قطعات بدون درز و با دقت بالا مانند پنل‌های بدنه خودرو استفاده می‌شود. همچنین، در صنایع هوافضا، پزشکی و صنایع الکترونیکی نیز از این روش برای تولید قطعات پیچیده استفاده می‌شود.

WhatsApp Image 2021-09-14 at 4.28.17 AM